کارکنان

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: ابراهیم نصیری فرد

شرح وظایف: انجام امور آموزشی مربوط به دانشجویان شامل ارائه دروس، ثبت نام، گزارشات تحصیلی، انجام امور فارغ التحصیلی و پاسخگویی به دانشجویان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۰  آدرس پست الکترونیکی:nasirifardebrahim[at]yahoo.com

سوابق اجرایی: مسئول مزرعه آموزشی پنجاه هکتاری، کارشناس آموزش گروه کشاورزی، کارشناس آموزش گروه تحصیلات تکمیلی مدیریت و حسابداری، کارشناس رسمی دادگستری

سوابق پژوهشی:

۱- چاپ مقاله در فصلنامه علمی - پژوهشی تعاون کشاورزی، تابستان ۹۳ (نفراول)

۲- چاپ مقاله در فصلنامه علمی - پژوهشی تعاون کشاورزی، زمستان ۹۳ (نفر اول)

۳- چاپ مقاله ISI در مجله Journal of Biodirersity and Enrironmental science، اردیبهشت ۹۳

۴- چاپ مقاله ISIدر MAGNT Research Report در آبان ۹۳

۵- چاپ مقاله تحلیل روحیه کارآفرینی مدیران شرکت های تعاونی مستقر در استان های گیلان،  در همایش تازه های مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

۶- چاپ مقاله ISI در مجله Scientific Research and Essay (عنوان مقاله مقایسه صفات مورفولوژیکی چند رقم گوجه سبز و آلوی ایران)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: علی شیرین پور

شرح وظایف: کلیه امور آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دولتی

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی باغبانی گیاهان زینتی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۱  آدرس پست الکترونیکی: a.sadr2012[at]gmail.com

سوابق اجرایی: مسئول دفتر ریاست دانشگاه، مسئول دفتر رئیس دانشکده، فارغ التحصیلان، آموزش کشاورزی، آموزش مدیریت بازرگانی و دولتی(ارشد)

سوابق پزوهشی: مقاله های عملی پژوهشی داخلی و شرکت در همایش های ملی و منطقه ای کشاورزی و مقاله های ISI

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: شبنم توکلی

شرح وظایف: آموزش حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۴

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: سیده صدیقه مظفری بلوچی

شرح وظایف: انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان رشته های مدیریت اجرایی(ارشد) و مدیریت صنعتی (کارشناسی)، از بدو ورود تا فارغ التحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۲۳۷

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی:  فرهانه شبان

شرح وظایف: مسئول آموزش مدیریت بازرگانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی(دانشجوی کارشناسی ارشد)

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۳۹

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: مهدیه کریمی

شرح وظایف: آموزش ارشد مدیریت بازرگانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس:داخلی:۱۲۳۹      آدرس پست الکترونیکی: karimi_mahdiye[at]yahoo.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: طیبه رضائی فر

شرح وظایف: آموزش حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۴

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: طاهره گلبرگ

شرح وظایف: آموزش حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۵

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: رحیم حجتی سیبنی

شرح وظایف: آموزش حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۳

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: فریبا صحراپور

شرح وظایف: مسئول آموزش حسابداری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۴۲

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت آموزشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: آتوسا شایانفر

شرح وظایف: مسئول آموزش مدیریت دولتی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۳۸

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه: معاونت پژوهشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: فریبا باقری

شرح وظایف: کلیه امورمربوط به کتابخانه: پاسخگویی به مراجعه کنندگان، فهرست نویسی (ورود اطلاعات به کامپیوتر)، آماده سازی کتاب برای قراردادن در داخل قفسه، تهیه آمار، تهیه و سفارش کتاب، ثبت کتابها، گرفتن عضو جدید، فایل کردن کتابها

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی کتابداری

اطلاعات تماس:داخلی: ۱۲۶۲

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

نام حوزه: معاونت پژوهشی( دانشکده مدیریت و حسابداری)

نام و نام خانوادگی: زری میرزاجانی دارستانی

شرح وظایف: کلیه امور سفرهای اساتید جهت شرکت در کنفرانسهای بین المللی، فهرست نویسی(ورود اطلاعات به کامپیوتر آماده سازی کتاب برای قراردادن در داخل قفسه، تهیه آمارهای مختلف، تهیه سفارشات کتب، ثبت کتابها، ثبت مدارک اعضای جدید کتابخانه، فایل کردن کتب، جوابگویی به مراجعه کنندگان و کلیه امور مربوط به کتابخانه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عرفان اسلامی

اطلاعات تماسداخلی: ۱۲۶۳   آدرس پست الکترونیکی: z.mirzajani[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

۱۱ سال کار آموزشی، مسئول آموزش معلمان و تربیت بدنی

۸ سال حوزه پژوهشی، امور پایان نامه ها و دفتر مجله

سوابق پژوهشی: پذیرفته شدن مقالات در همایشهای دانشگاه، نفرسوم همایش بین المللی شمس طوس امام رضا(ع) در کشور، چاپ مقالات در نشریه دانشگاه(۱۱مقاله)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام حوزه:دانشکده مدیریت و حسابداری

نام و نام خانوادگی: شهرام عبادتی

شرح وظایف: کارشناس خدمات ماشینی دانشکده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی نرم افزار

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۶۳   آدرس پست الکترونیکی: sharam.ebadati[at]yahoo.com

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

 

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۷