معاون دانشکده

معاون دانشکده مدیریت و حسابداری

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا رضایی کلیدبری                                                          

                                 

اطلاعات تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

دانشگاه محل اخذ: 

سال اخذ مدرک: 

سوابق اجرایی:

 

سوابق پژوهشی:

 

سوابق آموزشی:

 

افتخارات:

 

 

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۹