معاون دانشکده

معاون دانشکده مدیریت و حسابداری

نام و نام خانوادگی: حسنی قهرمانی

اطلاعات تحصیلی:

دانشگاه محل اخذ: 

سال اخذ مدرک: 

سوابق اجرایی:

 

سوابق پژوهشی:

 

سوابق آموزشی:

 

افتخارات:

 

 

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸