رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم چیرانی

آدرس پست الکترونیک:chirani[at]iaurasht.ac.ir    

اطلاعات تحصیلی:

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت

 رتبه: استادیار   

دانشگاه محل اخذ: علوم و تحقیقات تهران

           

   مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

سوابق پژوهشی

 

سوابق اجرایی: