رئیس دانشکده

 

 

نام و نام خانوادگی:مریم اوشک سرایی

آدرس پست الکترونیک

ooshaksaraie[at]iaurasht.ac.ir

   

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت ایمنی صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ملی مالزی UKM

           

   مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

سوابق پژوهشی

 

 

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۶