خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی

            آخرین مدرک تحصیلی

سوابق اجرایی

منیره موید عابدی

کارشناس تربیت مترجم زبان انگلیسی

    از سال ۷۷الی ۷۹ کارشناس امور آموزش مدیریت صنعتی

  از سال ۷۹ الی ۸۱  مسئول آموزش مدیریت صنعتی و دولتی

  از سال ۸۱ الی ۹۴کارشناس خدمات آموزشی-امور اجرایی-

  دبیر شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری

 

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴