مدیر گروه

 

مدیر گروه مدیریت صنعتی و اجرایی

نام و نام خانوادگی:  مهدی فدایی

تلفن همراه: 09111344531

آدرس پست الکترونیک:

   fadaei[at]iaurasht.ac.ir

mehdi_fadaei[at]yahoo.com

 

      

اطلاعات تحصیلی:

 کارشناسی: رشته  مدیریت صنعتی دانشگاه یزد.   سال اخذ: ۱۳۸۰

کارشناسی ارشد: رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات(OR) دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ ۱۳۸۳.

دکتری: رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، سال اخذ ۱۳۹۱.

پروژه کارشناسی: کنترل کیفیت تولید دستگاههای سولزر (مورد مطالعه کارخانه سلک باف یزد).

پایان نامه کارشناسی ارشد:« بررسی رابطه بین میزان آشنایی تئوریک مدیران بافنون MS و بکارگیری عملی از آنها در صنایع تولیدی» با راهنمایی دکتر عادل آذر.

رساله دکتری: مدل انتقال دانش مبتنی بر نظریه بازیها در توسعه نوآوری در زنجیره تامین با راهنمایی دکتر جمشید ناظمی .

 

سوابق اجرایی:

۱. مدیر گروه صنعتی و اجرایی از مهر ۱۳۹۳تا کنون

 ۲. عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری از خرداد ۱۳۹۲ تا کنون

۳. کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی استان گیلان از مهر ۱۳۹۲ تا کنون

۴. هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رشت از سال ۱۳۸۴ تاکنون

۵. عضو گروه هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت جهت استقرار کمیته های بهره وری در دستگاههای اجرایی استان گیلان .

۶. کارشناس مرکز مطالعات ومدیریت بهره وری ایران( ۱۳۸۳-۱۳۸۲).

  • کارشناس پروژه« طراحی نظام جامع نظارت و ارزیابی عملکرد مرکز آمار ایران »  ۱۳۸۳- ۱۳۸۲ در مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران
  • کارشناس پروژه«مهندسی مجدد ساختار و فرایندهای تفصیلی وزارت راه و ترابری» ۱۳۸۳-۱۳۸۲ در مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران.

۷. همکاری با شرکت سرمایه گذاری غدیر بعنوان مشاور پروژه تحقیقاتی امکان سنجی احداث خط تولید MDF در کارخانه شهید باهنر گرگان ۱۳۸۳.

 

سوابق پژوهشی:

مقالات: نشریات

  1. A Game-Theoretic Approach to Knowledge Sharing between Suppliers: A Case Study in the Iranian Automotive Industry (SAIPA), Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11): 1731-1741, 2011
  2.  The Impact Of Individual Differences On Consumers' Adoption Of Product Innovation, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol.5 (S1), pp. 5216-5224
  3. Evaluation of  Intellectual Capital and  Its Importance, Kuwait Chapters of Arabian Journal of Business and Management Review, vol 3 (3), 2013
  4. The effect of Intellectual Capital on Organization s Financial Performance, Interdisciplinary journal of contemporary research in business, Vol 5 (6), 2013,
  5. The Impact of Organizational Ethical Climate on Employee Participation in Knowledge Management Process, in Guilan Organization of Economic Affairs and Finance and Tax Department, Singaporean Journal of Business Economics and Management, Vol 2 (6), 2014.
  6. Comparison of Insurance Industry Business Models On The Basis Of Osterwalder Ontology; A Qualitative Approach, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, vol 2 (1), Jan, 2014.
  7. Evaluation of the effects of relational management with customers in creating commitment in them by mediating the role of the knowledge and relation values (Occasional study: all the tourists who visit museums and historical places in Kermanshah), Elixir International Business Management, No 66, Jan, 2014.
  8. An Investigation Factors That Affected to Guilan Industrial City Firm’s Export Tendencies, Kuwait Chapters of Arabian Journal of Business and Management Review, vol 3 (6), Feb, 2013.

۹. بررسی میزان آشنایی و بکارگیری فنون علم مدیریت در صنایع تولیدی، مجله علمی پژوهشی مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۴ ، بهار ۱۳۸۳

۱۰. ارائه مدل سرمایه گذاری مناسب جهت تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد پویایی سیستمها، دانش سرمایه گذاری، سال دوم شماره هشتم، زمستان ۱۳۹۲.

 

مقالات: همایش ها

۱. تاثیر نوآوری و مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار، همایش ملی نوآوری و شکوفایی، راهکارها و چالشها، دانشگاه آزاد رشت، آذر ۱۳۸۷ .

۲. بررسی مقایسه ای کارآفرینی سازمانی در بانکهای دولتی و خصوصی ، همایش منطقه ای توسعه کارآفرینی ، دانشگاه آزاد واحد انزلی، تیرماه۱۳۸۸.

۳. بررسی عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در ایران، همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری در کلانشهر رشت، دانشگاه گیلان، بهمن ۱۳۹۰.

۴. بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی و احساس امنیت اجتماعی، اولین همایش ملی اشتغال، نظم و امنیت، نیروی انتظامی گیلان، خرداد ۱۳۹۱.

۵. بررسی تاثیر سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای بیمه استان گیلان، همایش تازه های مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، اسفند ۱۳۹۱. ارائه یک مدل برای اندازه گیری تسهیم دانش در سازمانها، کنفرانس تازه های مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد آستارا، اسفند۱۳۸۵ .

۶. تعدیل چارچوب مفهومی مدل ارزیابی بازخور ۳۶۰ درجه با تکیه بر لنگرگاههای مسیر شغلی، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد ایران، اردیبهشت ۱۳۸۶، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران .

۷. نقش پارکهای علم و فناوری در ایجاد تعامل دانشی بین صنعت و دانشگاه، همایش ملی بهره وری:میثاق راهبردی دولت، صنعت و دانشگاه، دانشگاه آزاد رشت، آبانماه ۱۳۸۷.

۸. بررسی رابطه بین تسهیم دانش، نوآوری و عملکرد در پارکهای علم و فناوری استان گیلان، همایش تازه های مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، اسفند ۱۳۹۱.

 

طرح های پژوهشی:

۱. مجری طرح، بررسی مقایسه ای کارآفرینی سازمانی در بانکهای خصوصی و دولتی استان گیلان، دانشگاه آزاد رشت، ۱۳۸۸-۱۳۸۷

۲. همکار طرح، ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دانشگاه با رویکرد تحلیل پوششی داده ها، دانشگاه آزاد رشت، ۱۳۸۷

۳. همکار طرح، طراحی مدل پویایی تعامل صنعت با دانشگاه در ایران با رویکرد پویایی سیستم، دانشگاه آزاد اسلامی رشت، ۱۳۹۲-۱۳۹۱.

 

سوابق آموزشی:

۱. تدریس در دانشگاههای ازاد اسلامی واحد رشت، دانشگاه ازاد پردیس علوم و تحقیقات گیلان، دانشگاه آزاد واحد بین الملل انزلی و آموزشکده سما واحد رشت در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد. (آمار – تحقیق در عملیات – سیستمهای اطلاعاتی مدیریت – حسابداری مدیریت- بازارشناسی- ریسک و بیمه – مدیریت تولید و عملیات)

۲. مدرس دوره های متعدد ارزیابی کار و زمان، نظم دهی به کار، تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، کارآفرینی، مهندسی ارزش، ۵S، شرایط فیزیکی محیط کار و ... مرکزآموزش گیلان. سال ۱۳۸۷ تاکنون

۳. راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت ، مهندسی صنایع و ...

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴