درباره گروه

گروه آموزشی مدیریت صنعتی و اجرایی

ردیف

رشته

گرایش

مقطع

مدیر گروه

۱-آقای دکتر مهدی فدایی

۲-آقای دکتر مهدی همایونفر

۳-آقای دکتر شهرام گیلانی نیا

۴-آقای دکتر محمد طالقانی

۵-جناب آقای منصور صوفی

۶-جناب آقای سیروس بالایی

 

۱

 

مدیریت اجرایی

-

کارشناسی ارشد

آقای دکتر فدایی

۲

مدیریت صنعتی

-

کارشناسی

آقای دکتر فدایی

 

          

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴