سرفصل دروس

سرفصل دروس رشته مدیریت دولتی مقطع کارشناسی،جهت مشاهده به فایل پیوست مراجعه نمائید

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی( ورودی ۹۳ به بعد)،جهت مشاهده به فایل پیوست مراجعه نمائید

سرفصل دروس عمومی دانشجویان مدیریت دولتی ،جهت مشاهده به فایل پیوست مراجعه نمائید

سر فصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)

 سرفصل دورس مقطع دکتری مدیریت دولتی                                                                                                                                 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۷