تاریخچه دانشکده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت یکی از اولین واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور محسوب می شود که در بدو تاسیس با چند ین رشته تحصیلی از جمله حسابداری و مدیریت شروع به فعالیت نمود.وضعیت بالای علمی در چا‍‍پ مقالات متعدد،پایان نامه ها،کتب علمی ،مقالات (ISI) و همایش های علمی تخصصی  از طرفی تعداد بالای دانشجویان در مقطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد،دکتری این دو رشته که قریب به ۵۰۰۰ دانشجو را شامل می گردد،در نهایت موجب گردید که در بیست و هفتم اسفند ماه   ۱۳۹۱  نسبت به تاسیس دانشکده مدیریت و حسابداری و مجزا شدن از دانشکده علوم انسانی اقدام گردد.

ساختمان کنونی دانشکده در ضلع شمالی مجتمع آموزشی امام خمینی واقع گردیده و در واقع با توجه به تعداد دانشجو و همچنین داشتن  ۱۹گرایش رشته از مهمترین و اساسی ترین ارکان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت محسوب می شود.  

آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴