گروه مدیریت بازرگانی

 

دکتر ابراهیم چیرانی

 

) مدیریت بازرگانی(گرایش مالی) از دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران PhD)دکتری تخصصی

استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحد رشت

 

تلفن همراه                            091113394755

دورنگار                              4228917 – 0131

      Chirani@iaurasht.ac.ir پست الکترونیک                    

 

 

الف) فعالیت های علمی و پژوهشی تخصصی

 

1- الف) انتشار مقاله

 

 -"توانمندی نام تجاری"، مجله میثاق مدیران، آذر1387.

 

- " الگوی بازاریابی کروی " ، مجله مدیریت ، سال بیستم،  مهر وآبان  1388 .

 

- "ارزش ویژه برند:مفاهیم،منابع ومزایای آن"، مجله مدیریت،1389.

 

- "مدل های بازاریابی رابطه مند" ، مجله مدیریت، مرداد و شهریور 1389

 

- "توزیع موثر : دیدگاه ها و راه حل ها " ، مجله مدیریت ،پذیرفته شده و  در نوبت چاپ.

 

- "وفاداری مشتری:چالش ها و نتایج در دنیای رقابتی  "، مجله مدیریت،مهر و آبان1391.

 

-"وفاداری به برند: آزمون مدل با تاکید بر استراتژی های بازاریابی"، مجله بررسی های بازرگانی(علمی– ترویجی) ،شماره54،مرداد و شهریور1391.

 

-" مقایسه قدرتمندی انواع برندهای داخلی و خارجی از دیدگاه مشتریان محصولات لوازم خانگی در استان گیلان " ،مجله مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،( علمی و پژوهشی)، 1391.

 

-"اوقات فراغت:چالش ها ونتایج جهانی"،مجله سیاست های جهانی(علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان)، تابستان 1392، شماره 2 ،دوره دوم.

 

-"تحلیل فعالیت های گذران اوقات فراغت دانشجویان در استان های گیلان و مازندران" ،مجله چشم انداز جغرافیا در مطالعات انسانی (علمی- پژوهشی)، شماره 26، بهار1393.

 

  -"Designing  a model for explanation of the internet banking acceptance rate", African Journal of                                              Business Management, )ISI INDEXED),2011                                                                                                                                                                                                                                           

 

-"A Conceptuality Approach to Relation Marketing and Customers Loyalty to Banks" ,Journal of Basic and Applied Scientific Research ,2011                                                                                                                              

                                                                               

-" Health tourism ,tourist satisfaction and motivation ,Interdisciplinary Journal Of contemporary  Research In Business ,2011.                                                                                                                                              

 

- "Affecting factors on bank customers´ intention to use of mobile payment services" , Science Road Publishing,2011.                                                                                                                                            

 - "Effect of brand strength in home appliance market" , Interdisciplinary journal of  contemporary research in business (IJCRB),VOL3,NO7, (ISSN 2073 7122),2011.

-"Brand performance and brand equity", Interdisciplinary journal of contemporary research in business (IJCRB),Vol3,No9, 2012.

-"Sales effectiveness behavioral approaches", Science Road Publishing,( ISSN 2251-6557), 2012.

-  "Loyalty: Model and Generalization  ",  Science Road Publishing, ,(ISSN2251-6557), 2012 .                                                                                                                                                                                                    

-"Marketing Knowledge Management in Business Organizations", Arabian Journal of Business and Management Review, (Nigerian Chapter) Vol. 1, No. 1, 2012.

 

-"Competitive Advantage: comparing theoretical sights", Science Road Publishing, ,(ISSN2251-6557), 2012 .                                                                                                         

 

-"Factors affecting competitive advantage Case Study: Food Industry Company in Mazandaran", Science Road Publishing, ,(ISSN2251-6557), 2012 .                                                                                                         

 

-"Brand Personality: Characteristics and challenges in Iran's Markets", Science Road Publishing, ,(ISSN2251-6557), 2012 .

 

-"Internal Marketing: goals and features in competitive world ", Science Road Publishing Corporation,       ( ISSN: 2251-967X), 2012

 

-The survey of varieties of risks and the management methods of them in E-banking",

Science Road Publishing Corporation, ,( ISSN: 2251-967X), 2013

 

-The role of trust in the promotion of E-commerce position", Science Road Publishing Corporation, ,( ISSN: 2251-967X), 2013

 

-"An Investigation on the effect of mental and emotion factor in Tejarat bank of Mazandaran province" , International  Journal Of Contemporary Research In Business(IJCRB), 21-MAY-2013.

 

-"The relationship between organizational performance with entrepreneurship and entrepreneurship environmental of member companies in Tehran stock exchange, Interdisciplinary journal of  contemporary research in business (IJCRB),VOL5,NO5,2013.

-' Entrepreneurship and  its importance in organizations, Arabian Journal of Business and Management Review(OMAN Chapter), Vol3, No4,Nov 2013.

-“ROLE OF  TOTAL QUALITY  MANAGEMENT  IN COMPETITION BUSINESS ” Kuwait Chapter Arabian Journal of Business and Management Review (AJBMR)  Vol  2, No11, July 2013

 

-" Diversification strategy : A way toward the competitive advantage, Kuwait Chapter Arabian Journal of Business and Management Review (AJBMR) Vol 3 ,No 1,sep 2013

 

_" The aspects of organizational entrepreneurship in competition environment, Kuwait Chapter Arabian Journal of Business and Management Review (AJBMR) Vol 2 , No11, July 2013

 

-"Information technology's roll in organizations' performance" , Kuwait Chapter Arabian Journal of Business and Management Review (AJBMR) Vol 3 ,No 1,sep 2013

 

-Studying The Relationship Between Corporate Governance And Financing In Firms Accepted In

Stock Exchange Tehran (Iran), International Research Journal of Applied and Basic Sciences ,ISSN 2251-838X / Vol, 7 (8): 474-479                                                                                                                                             

 

-STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCING THROUGH THE

TWO PERSPECTIVES OF BALANCE SHEET AND CASH FLOW STATEMENT IN FIRMS ACCEPTED IN STOCK

EXCHANGE TEHRAN (IRAN),  INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT & MANAGEMENT, VOLUME NO. 4 (2014), ISSUE NO. 01 (JANUARY)

 

-Perceptional Errors: Personality and Moderating Role of Age and Gender in Stock Exchanges, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), Volume 16, Issue 4. Ver. V (Apr. 2014), PP 77-81

 

 

 

 

 

 

2- الف) سمینارها و همایش ها

 

- "خلاقیت و نوآوری ارزش زا معیار ارتباط صنعت،دولت و دانشگاه"،هفتمین سمینار منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی در مورد همکاری های دولت ،دانشگاه وصنعت برای توسعه ملی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،1385.

 

-"مراکز رشد و پارک های فناوری حلقه واسطه نوین در برقراری ارتباط مابین دانشگاه ،صنعت ودولت ، هفتمین سمینار منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی در مورد همکاری های دولت ،دانشگاه وصنعت برای توسعه ملی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،1385.

 

- "کارورزی : رابطه صنعت ودولت " ، هفتمین سمینار منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی در مورد همکاری های دولت ،دانشگاه و صنعت  برای توسعه ملی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،1385.

 

- "کاربرد مدیریت دانش در قالب کار تیمی "، همایش منطقه ای دانشگاه آزار اسلامی در مورد تازه های عرصه مدیریت واقتصاد ، دانشگاه آزاراسلامی واحد آستارا،1385.

 

- " مقایسه قدرتمندی انواع برند داخلی وخارجی از دیدگاه مشتریان محصولات لوازم خانگی در استان گیلان "،سومین کنفرانس بین المللی برند ،تهران ،1387.

 

-"خلاقیت و نوآوری ارزش زا:حلقه ارتباط پویا بین دولت،صنعت و دانشگاه"،همایش ملی بهرهوری میثاق راهبردی دولت،صنعت ودانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،1387.

 

) از دیدگاه مصرف کنندگان جوان محصولات Brand)-" طراحی مدلی جهت تبیین عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند

    بهداشتی  با استفاده از مدل آکر"، چهارمین کنفرانس بین المللی برند،1387.

 

-"کارآفرینی،بسترسازی فرهنگی و ساختاردهی"،همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی در مورد توسعه کارآفرینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی،1388.

 

-"بانکداری اینترنتی،نگرش و پذیرش نوآوری"،همایش تخصصی کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان گیلان،1388.

 

-"طراحی مدلی جهت تبیین سرعت پذیرش بانکداری اینترنتی،نخستین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات  بانکی ، تهران،1388

 

-"نقش تجارت الکترونیک در ایجاد مزیت رقابتی"،ششمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات،تهران،1388

 

-"فن آوری های مدیریت ارتباط با مشتری و ایجاد ارزش برای مشتریان "،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی،1389.

 

-“Designing a Model for Explanation of the Internet Banking Acceptance Rate”, the 2th IEEE International Conference on Information management and Engineering,(IEEE  ICIME  2010),Chengdu, China.

- "عملکرد شرکت ها: تشریح استراتژی ها در قالب یک مدل علی "،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،نوآوری و کارآفرینی ،1389.  

 

"جایگاه استراتژی نوآوری در تبیین عملکرد شرکت ها"،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،نوآوری وکارآفرینی،1389. -

 

-"کارآفرینی سازمانی:نقش استراتژی بازارمحوری در شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان"،همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری کلانشهررشت"،1390.

 

تبیین عملکرد کانال های توزیع قطعات خودرو"، همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری کلانشهررشت"،1390. "-

 

-"قصد رفتاری مشتریان:آزمون یک مدل علی در خدمات بانکداری موبایلی"،همایش ملی تازه های مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی ،1391.

 

-"بلوغ مدیریت دانش و مرور برخی از مدل های آن در سازمان ها" ،همایش ملی تازه های مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،1391.

 

تبیین عملکرد برند لوازم خانکی در قالب یک مدل علی با تاکید بر نگرش مشتریان "، همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران "،1393 .

 

 "تبیین مزیت رقابتی پایدار در بانک های استان گیلان"، همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران ،1393-

 

- "تبیین  عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تاکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علی "، همایش   بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری و علوم اجتماعی، 1393.

 

-"بررسی رابطه روش های تامین مالی و بازده سهام شرکت بر حسب نوع صنعت در بورس اوراق بهادار تهران"، همایش   بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری و علوم اجتماعی، 1393.

 

 

 

 

 

3-الف)طرح های پژوهشی

  مجری طرح·

-"رابطه کارایی سرمایه و ساختار سازمانی تعاونی های صنعتی استان گیلان"،اداره کل تعاون استان گیلان،1378.

 

-"بررسی وضعیت واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری صنعتی استان گیلان به منظور شفاف سازی اطلاعات آن ها " ،سازمان صنایع و معادن استان گیلان،1379.

 

-" زمینه یابی عوامل موثر در میزان مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، 1379.

 

-"بررسی عوامل موثر بر پرورش نیروی انسانی کارآمد در حوزه اشتغال"،سازمان فنی حرفه ای استان گیلان،1382.

 

-"استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی استان گیلان"،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان ،(1385-1383).

 

-" برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و مرکز آستانه اشرفیه" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،1388.

 

-" برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار " ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار،1388.

 

- " بررسی امکانات دستگاه های اجرایی استان گیلان جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان استان گیلان"،بسیج اساتید استان گیلان ،1389.-

 

 در شعب بانک ملی استان گیلان،بانک ملی گیلان،1389.(CRM)-"طراحی مدلی برای استقرار مدیریت ارتباط با مشتری

 

- " فرصت های سرمایه گذاری در امور شهری مرتبط با شهرداری رشت " مرکز پژوهش شورای اسلامی شهررشت ،1390 .

 

- "نقش فعالیت های فراغتی در کارکرد های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان(مطالعه موردی:دانشجویان منطقه 3 دانشگاه ازاد اسلامی)، 1390.

-"طرح استقرار سیستم مدیریت یکپارچه سازی (SMI) در شهرداری رشت" ، مرکز پژوهش شورای اسلامی شهررشت ،1391.

 

همکار علمی طرح·

-"شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندساز در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان "،سازمان بسیج اساتید گیلان ،1392.

-"تهیه و تدوین سند چشم انداز بیست ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله شهرداری رشت" ،دانشگاه پیام نور استان گیلان، 1391،

و مشارکت آن ها در اداره امور شهر رشت، شهرداری کلانشهر رشت،1391.(NGOs)-"نقش سازمان های غیر دولتی

-"طراحی استراتژی های قدرتمند نمودن برندهای لوازم خانگی ایران با تاکید بر عوامل رفتاری مشتریان در بازارهای استان گیلان "،سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان،1393

 

 

 

4-الف)چاپ کتاب

"وفاداری مشتری"،(در دست چاپ)

 

 

 

ب)امور آموزشی تخصصی

 

- ارایه دروس بازرگانی ومالی درمقاطع تحصیلی مختلف در سطح دانشگاه ها

 

 مدرس کارگاه روش شناسی تحقیق و اقتصاد برای اساتید دانشکاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

- مدرس دوره های تخصصی بازاریابی،مدیریت مالی،مدریت ارتباط با مشتری  در دستگاه های اجرایی ،سازمان ها و شرکت های بخش خصوصی.

 

- راهنما و مشاور یایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد.

 

- ناظر طرح های پژوهشی دردانشگاه وسایر دستگاه های اجرایی

 

 

 

ج)امور اجرایی

 

ج- 1) پست های سازمانی                                                                                             

 

                                                        - مدیر گروه رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد  رشت از سال  1377تا1379. 

 

- رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی از سال1380تا1383.

 

-  معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال1383تا1386.

 

- مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال1381 .

 

- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کارآفرینان خلاق دانشگاهی از سال1387تا1389.

- مشاور بازاریابی بانک مهر اقتصاد استان گیلان از سال1391تا 1392      

 

 - مدیر گروه مدیریت بازرگانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1392 (و دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی از سال 1393)

 

 

 

 

ج-2) گروهی سازمانی

 

-عضو اصلی کمیسیون موارد خاص آموزشی منطقه 3دانشگاه آزاد اسلامی ( گیلان و مازندران ) از  سال1383تا1386

 

- عضو گروه تخصصی مدیریت بازرگانی منطقه 3دانشگاه آزاد اسلامی (گیلان ومازندران) از  سال1383تا1385.

- عضو گروه تخصصی مدیریت دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان از سال1388.

 

از سال1384 تا 1387  عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-

عضو شورای آنفورماتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1383تا1386.-

- عضو اصلی کمسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال1387تا سال1392.

 

عضو کار گروه صلاحیت علمی دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان،1392. -

 

 

د)امور فرهنگی

 

  مقاله·

 

-" Leisure time: challenges and results in individual and collective level", Science Road  Publishing ,(ISSN2251-967x), 2012 .

           

 همایش و سمینار·

 

-"خلاقیت و نوآوری ارزش زا: معرفی فرهنگ بسیجی و شکوفایی استعدادها در سال جهاد اقتصادی" همایش ملی جهاد اقتصادی و تولید ثروت،دانشگاه گیلان و بسیج اساتید،1390.

 

 طرح های پژوهشی·

-"زمینه یابی عوامل موثر در میزان مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت"،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،1376.

 

-"نقش فعالیت های فراغتی در کارکردهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان(مطالعه موردی:دانشجویان منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی)"،معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی،1390.

 

 

دوره های فرهنگی·

 

گواهینامه دوره"طرح بصیرت" سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور. -

-گواهینامه دوره " طرح ضیافت اندیشه قرآنی استادان  " از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان.

-گواهینامه دوره " فلسفه تعلیم و تربیت در اسلام" از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان.

 

-گواهینامه دوره " جنگ نرم" بسیج اساتید استان گیلان.

-گواهینامه دوره "تاریخ تمدن اسلامی" از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد

-گواهی حضور در همایش ملی " بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی" ، دانشگاه گیلان ،1391.

- گواهینامه دوره "آشنای با تفسیر سوره ملک" از دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.(1392)

سایر·

 

- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ازسال1383 تا 1393

 

- عضو کمیته علمی و اجرایی همایش رسالت و حکومت پیامبر اعظم (ص)،بسیج اساتید استان گیلان ،1385.

 

-عضو کمیته علمی همایش نهضت تولید علم،جنبش نرم افزاری و آزاداندیشی منطقه 3دانشگاه آزاد اسلامی،1383.

 

- عضو شورای پژوهشی اداره کل ارشاد اسلامی استان گیلان ازسال.1385تا1387

 

- عضو شورای پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان گیلان درسال های.1380تا1381ونیز از سال1387 .

 

- عضو کمیته علمی همایش ملی ازدواج جوانان روستایی،سازمان جوانان استان گیلان در سال1388 .

 

- عضو شورای علمی و  پژوهشی نمایندگی سازمان ملی جوانان در استان گیلان از سال1386تا1389.

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1382تا1384.  عضو هیات اجرایی

-عضو شورای راهبردی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در منطقه 17 دانشگاه های استان گیلان ،1391.

 

عضو کمیته علمی همایش ملی " بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی" ،دانشگاه گیلان و بسیج اساتید استان گیلان ،1391-

                                                                               

-تدریس دوره "تاریخ تمدن اسلامی" درطرح ضیافت اندیشه استادان ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد

- عضو کمیته علمی همایش سراسری نوآوری و شکوفایی،راه کارها و چالش ها،دفتر فرهنگ اسلامی ومعاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،1387 .

 

عضو شورای خانه آموزش و پژوهش علوم و فناوری سازمان بسیج اساتید استان گیلان از سال 1393

ه )عضویت در شوراها و انجمن های علمی- تخصصی

 

 

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال1377ت1387.

 

- عضو هیات داوران نخستین همایش توسعه استان گیلان،سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، در سال1377.

 

- عضو پیوسته انجمن مدیریت ایران از سال1377 .

 

- عضو کمیسیون بهره وری و بازدهی نیروی انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ازسال1380تا1385.

 

- عضو شورای پژوهشی سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان از سال1383تا1386.

  عضو کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1385تا1386.-

- عضو کمیته علمی هفتمین سمینار منطقه ای همکاری های دولت،دانشگاه وصنعت برای توسعه ملی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،1385

 

- عضو انجمن حسابداران ایران از سال1386.

 

- عضو کمیته علمی همایش ملی بهره وری:میثاق راهبردی دولب،صنعت ودانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی در سال1387.

 

 - عضو کمیته  داوران همایش ملی مدیریت و رویکرد جغرافیا در بهره برداری از منابع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا ،1387.

 

- عضو کمیته تخصصی مطالعات و ارزیابی اقتصادی طرح ها در پارک علمی فناوری استان گیلان در سال1387.

 

- عضو اتاق فکر اداره کل تعاون استان گیلان در سال 1388 .

 

- عضو اتاق فکر بانک ملی استان گیلان از سال1388  .

 

- عضوشورای کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان گیلان درسال1388.

 

- عضو کمیته تخصصی بخش اقتصادی و اجتماعی وتوسعه روستایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان از سال1389تا1390.

 

عضو هسته مطالعات سازمان بازرگانی استان گیلان از سال 1389تا1390.-

 

-عضوگروه داوران علمی همایش منطقه ای توسعه پایدارشهرستان رودبار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار،1389

 

  - دبیر کمیته علمی همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در کلانشهر رشت ، دانشگاه گیلان و شهرداری رشت،1390.

-

   عضو کمیته علمی همایش ملی " جهاد اقتصادی و تولید ثروت " ،دانشگاه گیلان و بسیج اساتید استان گیلان ،1390.-

 

عضو کمیته علمی و اجرایی همایش ملی " تازه های مدیریت" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت،1391.

 

 عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1392.-

 

عضو کمیته علمی و داوری همایشملی"برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر" استانداری گیلان، 1392.-

 

-دبیر کمیته علمی همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران، ،سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی گیلان و کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،1392

 

- دبیر کمیته علمی همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران ، بسیج اساتید استان گیلان،1392

 

- دبیر کمیته علمی همایش ملی توسعه مشارکت های همگانی در کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان ، ،1393

 

عضو کمیته اقتصاد ، آموزش و بهره وری شورای اقصاد  و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، 1393.-

و)مدارک دوره های حرفه ای

- گواهینامه دوره" آموزش زبان انگلیسی عمومی (1)" ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

- گواهینامه دوره" مقاله نویسی  به زبان فارسی" ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

- گواهینامه دوره" مقاله نویسی به زبان انگلیسی" ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

- گواهینامه دوره" آشنایی با اینترنت "ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. "Windows 98" گواهینامه دوره-

ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. "Office  2000- گواهینامه دوره"

 ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت." Windows XP" و گواهینامه دوره" آشنایی با کامپیوتر-

Certificate of "Total Quality Management-EFQM/IBEC (IQNet Business Excellence Class)"          DQS .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- گواهینامه دوره" تئوری های مدیریت و سازمان" ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد  نوشهر و چالوس.

-Certificate of" KAIZEN Management" Carafarinan Behavior Institute.                                        .

گواهینامه دوره " مدیریت استراتژیک" ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد  نوشهر و چالوس.-

گواهینامه دوره آموزشی " کارآفرینی" از کنفرانس بین المللی "مدیریت،نوآوریو کارآفرینی" در شیراز.-

گواهینامه دوره" کارگاه ارتباط چهره به چهره" ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.-

گواهینامه دوره" گرامر و مکالمه زبان انگلیسی" ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.-

گواهینامه دوره" اقتصادسنجی کاربردی" ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت." Lingo گواهینامه دوره"آموزش نرم افزار

                                                                                                        

 

ز) دریافت جوایز

 

-لوح برتر سومین جشنواره و پنجمین همایش اندیشورزان ،مدال آوران و نخبگان بسیج استان گیلان در سال 1390.

 

استاد برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1392-

 

استاد منتخب فرهنگی منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۴