گزارش تصویری از جلسه تببین و تشکیل مرکز مشاوره و کلینیک امین، باحضور رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری، مدیران گروه‌های تخصصی دانشکده مدیریت و حسابداری و مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

تعداد بازدید:۱۴۹
گزارش تصویری از جلسه تببین و تشکیل مرکز مشاوره و کلینیک امین، باحضور رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری، مدیران گروه‌های تخصصی دانشکده مدیریت و حسابداری و مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

 جلسه تببین و تشکیل مرکز مشاوره و کلینیک امین

 باحضور رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری، مدیران گروه‌های تخصصی دانشکده مدیریت و حسابداری و مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 

سالن دفاع دانشکده مدیریت و حسابداری - یکشنبه ۲۲ تیر ۹۹

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کانال های رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را دنبال کنید

پیام رسان سروش   iau_rasht@  
پیام رسان ایتا    iau_rasht117@

پیام رسان تلگرام   iaurasht117@